Sponzoři a dárci

Občanské sdružení Služovice a Vrbka (z.s.) (dále také jako „OSSV“) ,  IČ:  22900691, je sdružení řádně zaregistrováno MV ČR, vzniklo v lednu 2011 na základě iniciativy několika občanů. Jsme nepolitická organizace, křesťanského zaměření, kterým již nebyl lhostejný stav kapliček a křížků vybudovaných na katastru našich obcí našimi předky, o kterých již dnes nic nevíme. Stavby jsou technicky ve špatném stavu, protože se k nim nepřihlásil žádný vlastník. Dále v létech 1996-1997 byla v obci vybudovaná kaple Nanebevzetí Panny Marie podle návrhu vynikajícího brněnského architekta Ludvíka Kolka z velké iniciativy a podpory obětavých farníků, kteří postupně umírali.

Dnes kaple a ostatní sakrální stavby na území k.ú. Služovice a k.ú. Vrbka u Opavy potřebují nové dovybavení, finanční prostředky na opravu a rekonstrukci, kterých se však již nedostává.

Chtěli bychom proto Vás občany a podnikatele oslovit a požádat o finanční pomoc, bez které se neobejdeme. Poskytnutím finančního daru máte možnost si snížit daňový základ ( Zákon č. 586/1992 Sb., § 15,odst.1), kdy Vám o obdrženém sponzorském daru vystavíme patřičné doklady  /darovací nebo sponzorská smlouva, smlouva o poskytnutí reklamy, příjmový doklad a v případě potřeby další doklady/.

Váš sponzorský dar může být využit na základě Vašeho rozhodnutí zejména ke konkrétním účelům, který si sami zvolíte.

Na tuto pomoc zveřejňujeme naše číslo účtu: 1876079379/0800, Česká spořitelna a.s.

Za sponzorský dar můžeme  diferencovaně dle hodnoty poskytnout tyto protislužby v oblasti  reklamy a propagace :

–          Umístění odkazu na Vaše internetové stránky na našich stránkách www.ossv.cz

–          Umístění jména dárce na našich internetových stránkách

–          Jiná forma reklamy a propagace, na které se s dárcem dohodneme (např. umístění reklamy na akcích pořádaných OSSV)

Všechny sponzorské dary budou vždy použity na výše uvedené účely a Vy budete mít kdykoliv možnost ověření, jak byl sponzorský dar vynaložen.

Finanční dary OSSV získává zejména od soukromých osob, právnických osob, obce Služovice (roční příspěvek na činnost ve výši 30.000 Kč) a z veřejné sbírky.

Konání veřejné sbírky na rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele a kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích bylo povoleno KÚ MSK Ostrava, který vydal Osvědčení o konání sbírky. Výtěžek ze sbírky je odváděn na zvláštní účet pod tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě, č.ú. 30015-1876079379/0800. Použití svěřených finančních prostředků je také pod kontrolou KÚ MSK Ostrava. Zapečetění a otevření pokladniček kontroluje OÚ ve Služovicích.

V roce 2015 proběhla přeregistrace: Zápis do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 9624.

Od 25.9.2015 je název: Občanské sdružení Služovice a Vrbka (z.s.) se sídlem Služovice 194, IČ: 22900691

Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.

Ing. Tomáš Barč v.r. Hana Salamon  v.r. Andrea Uličková v.r.
Předseda OSSV Místopředseda OSSV Hospodář OSSV

_________________________________________________________________________

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz