Něco o nás

Naše sdružení vzniklo 11.1.2011 jako nestátní nezisková organizace. Zajišťujeme volnočasové aktivity dle našich schválených stanov.

Občanské sdružení – Služovice a Vrbka (dále také jako OSSV) je dobrovolným, nezávislým sdružením občanů provozující kulturní, organizační, sportovní, turistickou, náboženskou, osvětovou a hospodářskou činnost. OSSV je ustaven podle zákona o sdružování občanů.

OSSV vzniklo na základě iniciativy několika občanů Služovic a Vrbky. OSSV působí jako organizace, která nechce a nebude žádným způsobem zasahovat do dění jiných složek a organizací na území Služovic a Vrbky. Úkolem OSSV je v souvislosti s děním v obci napomáhat svou kreativností a energíí obci Služovice a ostatním složkám a sdružením v obci Služovice a Vrbka.

OSSV nebude také zasahovat do svrchované působnosti Farní rady Oldřišov. OSSV působí jako organizace, která mimo jiné vznikla také proto, aby Farní radě Oldřišov v rámci svých možností pomáhala.

OSSV je dobrovolným sdružením občanů (členů), kteří za svůj čas a energii nepobírají žádné finanční odměny.

Na poslední volební valné hromadě OSSV byl zvolen 5-ti členný výkonný výbor OSSV, který si následně na své ustavující schůzi zvolil svého předsedu, místopředsedu a hospodáře a 3-ří členná revizní komise.

 

Složení výkonného výboru OSSV

Tomáš Barč – předseda OSSV

Andrea Uličková – místopředseda OSSV

Vendula Válková – hospodář OSSV

Aleš Michalčík

Eliška Hanzlíková

 

Složení revizní komise OSSV

Josef Bitomský – předseda RK OSSV

Alena Weczerková

Felicita Königová

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Copyright © 2024 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz