Vítejte na stránkách Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s.

Naše sdružení vzniklo 11.1.2011 jako nestátní nezisková organizace. Zajišťujeme volnočasové aktivity dle našich schválených stanov.

Vytýčeným hlavním cílem pro nadcházející období let 2022-2026 je získání finančních prostředků formou sbírek, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a ochranu kaple Sv. Jana Křtitele, kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích a kaple Navštívení Panny Marie na Vrbce.

OSSV dále pomáhá s organizací a organizuje pravidelné setkání se seniory, zájezdy pro seniory, různé kulturně-společenské akce (např. rozsvícení vánočního stromečku) a spolupracuje např. s Charitou Opava na organizaci akce Postní almužna, se ZŠ a MŠ Služovice na akci Ukliďme Česko nebo na osvětové činnosti s Nadačním fondem Pavla Novotného. Na většině akcí spolupracujeme také s obcí Služovice.

 

Copyright © 2024 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz