Něco o nás

Naše sdružení vzniklo 11.1.2011 jako nestátní nezisková organizace. Zajišťujeme volnočasové aktivity dle našich schválených stanov. OSSV vzniklo na základě iniciativy několika občanů Služovic a Vrbky. OSSV působí jako organizace, která nechce a nebude žádným způsobem zasahovat do dění jiných složek a organizací na území Služovic a Vrbky. Úkolem OSSV je v souvislosti s děním v obci napomáhat svou kreativností a energíí obci Služovice a ostatním složkám a sdružením v obci Služovice a Vrbka. OSSV nebude také zasahovat do svrchované působnosti Farní rady Oldřišov. OSSV působí jako organizace, která mimo jiné vznikla také proto, aby Farní radě Oldřišov v rámci svých možností pomáhala. Na poslední ustavující valné hromadě OSSV byl zvolen 5-ti členný výkonný výbor OSSV, který si následně zvolil svého předsedu, místopředsedu a hospodáře a 3-ří členná revizní komise. Složení výkonného výboru OSSV: Ing. Tomáš Barč - předseda OSSV Hana Salamon - místopředseda OSSV Andrea Uličková - hospodář OSSV Aleš Michalčík Jiřina Varmusová Složení revizní komise OSSV: Eva Chmelařová - předseda RK OSSV Alena Weczerková Josef Bitomský V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Copyright © 2020 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz